Bilder från vårfesten har tillagts till fotogalleriet!