• Suomi
  • Svenska
  • English

Erfarenheter av att träna kung-fu: Antti

Antti, 31, är inne på sitt fjärde år med kung-fu. Tidigare har Antti tränat bland annat kortdistanslöpning och längdhopp ända upp i gymnasieåldern. Innan han började träna kung-fu brukade han även löpa och träna på gym. - Då jag började hoppades jag på att hitta en intressantare motionsform som skulle erbjuda nya utmaningar, säger han.

Antti hade ingen tidigare erfarenhet av kampsportsgrenar när han började med kung-fu. Visst förväntade han sig att få lära sig försvara sig själv, men innan han började hade han aldrig föreställt sig att han skulle utveckla kroppskontroll och vighet. - Speciellt flexibiliteten har alltid varit ett svårt område för mig, och här har den verkligen förbättrats, konstaterar han, och nämner i nästa andetag att han även förbättrat sitt balanssinne, sin koordinationsförmåga och andningsteknik.

Att kung-fu är så mångsidigt håller Antti för en av de största styrkorna. - Då jag själv arbetar framför datorn åtta timmar om dagen så är det här verkligen den bästa sport att ägna sig åt, fastställer han. Kung-fu hjälper till att upprätthålla alla delar av konditionen, vilket förebygger skador orsakade av stillasittande arbete.

Antti, som utöver veckoträningarna även aktivt deltar i utomhus- och tempelträningarna, berättar att just mångsidigheten även ger möjlighet att koncentrera sig på något speciellt delområde. Som ett eget favoritområde nämner han speciellt akrobatik. -Att övervinna rädsla genom akrobatik utvecklar självförtroendet även i livet utanför salen. Det faktum att du alltid kan göra bättre ifrån dig fungerar såväl uppmuntrande men håller dig även ödmjuk, berättar Antti.

Han uppskattar även den sociala biten av att träna kung-fu. -Folk i föreningen är jättetrevliga. Jag har träffat nya människor att träna med. Det är något helt annat än att träna ensam på gymmet eller fara ut och jogga, säger han.