• Suomi
  • Svenska
  • English

Självförsvarsdag i Vasa 28.10.

Lördag 28.10. ordnas en självförsvarsdag i Vasa. Kursen är öppen för alla.

Tidpunkt: lö 28.10. kl. 13-16:00
Plats: Brändö föreningshus, Frihetsvägen 27. Plats på karta.

Anmäl dig på förhand senast 26.10. genom att skicka ditt namn och telefonnummer till adressen info@shaolinkick.com eller på sidorna. Med slipper man endast genom föranmälning. Kursens nedre åldersgräns är 12 år. Pris: 40€.