Träningsuppehåll i Vasa

Veckoträningarna är på paus 25.7.-26.8. p.g.a. renovering av huset.