• Suomi
  • Svenska
  • English

Nybörjarkursens läromaterial fokuserar på grundbegrepp och -tekniker. Till obligatoriska grunder hör bl.a grundkampställning, grundläggande slag och sparkar, de första självförsvarteknikerna samt några grundläggande taolu rörelser. Det är också viktigt att få en bygga en bra grundkondition på nybörjarkursen. Kung-fu är en kampsport där det finns något för alla.

De studerande utvecklas i egen takt och personliga styrkor och svagheter tas i beaktande under kursen. På grund av det härgör det inget om man inte kan komma på nybörjarkursens första dag, du kan börja även senare.
Kung-fu är en kampsport var lärande och utveckling pågår genom hela livet så även om du lämnar bort en träning eller två är det inget oöverkomligt hinder. En långsiktig aktivitet och beslutsamhet är mera betydelsefull.