• Suomi
  • Svenska
  • English

Shaolin kung-fu är en kampsport som föddes och utvecklades i Shaolin-templet på Song-berget i Kina. Grenen fick sin början som en serie meditations- och motionstekniker till vilka man började lägga till stridsrörelser så att templets munkar skulle ha en chans att försvara sig mot rövarbanden som härjade i Kinas bergstrakter.

De första kampteknikerna föddes genom att iaktta och härma djur såsom tigern, tranan och apan och deras rörelser. Då vetskapen om Shaolin-munkarnas stridsfärdighet spred sig, sökte sig kampsportare från hela Asien till templet för att lära sig av munkarna. Shaolin-templet blev genom seklen ett centrum för kampsport i Kina, där krigare på neutral mark utbytte kunskaper och färdigheter och utvecklade konsten tillsammans med munkarna.

För varje ny teknik utvecklar alltid någon förr eller senare ett svar, varje teknik kan alltid förbättras och en kampsport, precis som dess utövare, blir aldrig färdig. Kung-fu fick sin början för 2500 år sedan och utvecklas än i denna dag. Shaolin kung-fu är ett kampsporternas världshav i vilket man kan hitta någonting för alla oavsett längd, kroppsbyggnad eller kön.

Trots att det finns många strider i kung-funs historia strävar utövaren efter att övervinna sig själv. Många delar av kung-fu kräver mycket övning och engagemang av sin utövare, som måste lära sig ödmjukhet, beslutsamhet och tålamod för att komma framåt. Vid sidan av sina förmågor måste utövaren dessutom utveckla sin karaktär och växa som mäniska för att klara av utmaningarna.

Olika människor blir förtjusta i olika delområden av kung-fu. För en del är huvudsaken att kunna försvara sig effektivt, någon annan vill förbättra sin kondition mångsidigt och en tredje vill lära sig uttrycksfulla och tilltalande rörelser. Arten har en lång historia fylld av många stora händelser men kung-fu är även en väldigt personlig sport. Utövaren utvecklas med tiden en egen stil som går ihop med den egna kroppen såväl som lynnet. Till syvende och sist handlar också kung-fu om att uttrycka sig själv ärligt, och inget annat.