• Suomi
  • Svenska
  • English

Kung-fu skolan har en täningssal som kallas templet. Salen är byggd för att kunna erbjuda studerande samma träningsmöjligheter i Finland som i Kina. Vår träningsstil är hämtad direkt från Shaolintemplet och även träningsverktygen och deras användning i vår sal är klassiska verktyg som munkarna använder i Shaolin.

Träningen i templet ger en viktig dimension i vår träning, i templet får man testa sina gränser. Träningen är ofta fysiskt tung och fokuserar på att bygga upp kroppens spänstighet, styrka och precision. Psykiskt är tempelträningarna viktiga eftersom man utvecklar koncentration och viljestyrka. I tempelträningarna ingår också meditation. Templet fungerar även som skolans hem, vi håller möten där och vid speciella tillfällen också fest.