• Suomi
  • Svenska
  • English

Viikkoharjoitusten tarkoituksena on opettaa kung-fun perusteita ja pyrkiä nostamaan fyysistä kuntoa, sekä ylläpitämään taitoja. Kung-fussa jokaisella liikkeellä on tarkoitus, joten liikkeiden oikean suorittamisen ja ymmärtämisen kannalta on tärkeää käydä tekniikat yksityiskohtaisesti läpi. Kurssipäivillä opetetaan uusia tekniikoita ja syvennytään jo opittuihin tekniikoihin. Kurssipäivät voivat olla yksipäiväisiä tai useita päiviä, joissa keskitytään tiettyyn osa-alueeseen. Yhden kurssipäivän pituus on normaalisti kolme tuntia. Kurssipäiviä järjestetään muun muassa seuraavista osa-alueista:

Sanda

Sanda-kursseja on monenlaisia, aiheena on kuitenkin kamppailu. Sanda-kurssilla voidaan keskittyä esimerkiksi itsepuolustukseen, potkuihin, lyönteihin tai vapaaseen sparraukseen. Sanda-kursseilla pyritään parantamaan oppilaan kamppailuvalmiuksia.

Taolu

Taolu-kursseillä harjoitellaan taisteluliikesarjoja eli formeja, jotka voivat olla vapaan käden tai aseformeja. Kurssilla käydään läpi ja parannetaan jo opittuja formeja ja opettaja antaa uusia liikkeitä huomatessaan oppilaan olevan valmis. Taolu-kursseilla keskitytään formien yksityiskohtiin enemmän kuin viikkoharjoituksissa ja siksi taolu-kurssi on yleensä tarpeen.

Akrobatia

Kung-fuun kuuluu paljon erilaisia akrobaattisia liikkeitä. Akrobatiasta kiinnostuneet voivat ottaa osaa akrobatiakurssille, jossa intensiivisesti keskitytään akrobaattisten liikkeiden opetteluun. Liikkeiden opettelu tapahtuu vaiheittain ja helposta haasteellisempiin, joten mitään akrobatiataustaa ei tarvita.

Temppeli

Temppelissä harjoittelu on kurinalaisempaa kuin viikkoharjoituksissa. Fyysisiin harjoituksiin yhdistetään myös mielen harjoittaminen. Harjoitukset alkavat lenkillä ulkona ja jatkuvat temppelissä opettajan ohjauksessa.