• Suomi
  • Svenska
  • English

 

 

KAMPPAILULAJIN ALKEITA LEIKKIMIELELLÄ, HUIPPUTAITOJA RUOHONJUURITASOLTA!

Kung-fu Tiikerikoulussa alakouluikäiset lapset opettelevat leikkimielellä kamppailulajin helppoja alkeita. Lasten aikuiset perheenjäsenet ovat aina tervetulleita harjoittelemaan mukana.

Harjoitus perustuu leikkimieliseen liikuntaan, jossa kamppailulajin taidot on pilkottu lapsia varten pieniin helposti omaksuttaviin osasiin.

Kaikki kung-fu harjoitukset, helpotkin, vaativat harjoittelijalta keskittymistä sitkeyttä ja päättäväisyyttä, harjoituksissa pääpaino onkin näiden ominaisuuksien kehittämisessä.

Tarkoitus on tutustua lajiin niin, että Tiikerikoulussa saa kokeilla mahdollisimman monen tyyppisiä tekniikoita ja tapoja oppia.

ALOITA MILLOIN HALUAT

Kung-fu Tiikerikoulun voit aloittaa milloin tahansa. Harjoituksen taso on aina helppo. Eräs tavoitteistamme on, että alakouluikäiset voisivat osallistua harjoitukseen siten, että kaikki voivat oppia ja tuntea kuuluvansa ryhmään.

Olet erityisen tervetullut mukaan myös ilman omaa ystävää. Tarkoitus on, että ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa, ystäväystyvät ja oppivat toimimaan ryhmässä, jossa on eri ikäisiä ja eri tasoisia tyttöjä ja poikia sekä heidän vanhempiaan.

ENSIN PERUSLIIKUNTATAITOJA

Tiikerikoulun harjoitusperiaatteeseen kuuluu, että lasten tulee ensin oppia perusliikuntataidot ennen kuin edetään vaikeampiin tehtäviin.

Perusliikuntataitoihin kuuluvat esimerkiksi juokseminen, hyppääminen ja pyöriminen siten, että pystyy hallitsemaan vartalon ja mielen niin, ettei esimerkiksi kaadu tai törmää muihin ryhmän jäseniin.

ETENEMME RYHMÄN TASON MUKAAN

Etenemme harjoituksissa ryhmän kykyjen mukaan siten, että harjoituksessa on monen tasoisia tehtäviä. Koska Kung-fu:ssa on useita eri osa-alueita, jokaiselle kerralle riittää uutta opeteltavaa ryhmäläisten toiveiden ja kykyjen mukaan. Ryhmävaikuttamisen kautta oppii tuntemaan oman persoonan ja vartalon kehityksen.

Olennaisen tärkeää lajin harrastajalle on, että pystyy ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan. Tiikerikoulun tavoitteena on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa omat tunteet, empatian osoittaminen ja yhdessäolon pelisäännöt eivät aiheuta ristiriitoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme opeta esimerkiksi nyrkin käyttöä eikä heittoja. Emme opeta myöskään kamppailua parin kanssa eikä myöskään potkuja siten, että ne osuisivat pariin.

Sen sijaan opetellaan parityöskentelyä siten, että Tiikerikoululainen oppii tuntemaan miltä esimerkiksi oikeaoppinen lihaskuntoharjoittelu ja venyttely tuntuvat ensin yksin ja sitten parin kanssa tehtynä.

Vaativampia Kung-Fu harjoituksia tehdään yli 12- vuotiaiden harjoituksissa toisessa harjoitusryhmässä. Ryhmän alkeiskursseista kerrotaan seuramme nettisivuilla.

TIIKERIKOULULAISELLE OPETETAAN VASTUUTA

Kung-fu harrastajan, Tiikerikoululaisenkin, tulee ennen kaikkia muita taitoja osata hallita oma käytöksensä sekä ymmärtää kantaa vastuu oppimistaan taidoista. Jokainen, pieninkin harrastajamme, on seuran jäsen ja edustaa seuraa kaikkialla.

TIIKERIKOULULAISELLE OPETETAAN VUOROVAIKUTUSTAITOJA

Harjoituksissa pyritään myös lapsien sosioemotionaalisia taitoja eli taitoa kuunnella ja toimia rakentavasti ryhmätilanteissa. Kung-fussa tärkeitä ovat niin fyysiset taidot, kuin myös henkiset ja sosiaaliset taidot. Harjoituksissa korostetaan yhteistyön merkitystä sekä poistetaan henkisiä tiesulkuja.

Tiikerikoulun tarkoitus on, kunnon ja taitojen kohottamisen lisäksi, että onnistumisen ja epäonnistumisen avulla lapset löytävät toimivan tavan olla vuorovaikutuksessa.

Tiikerikoulun ohjaustavassa pyritään luomaan rohkaiseva ja lämmin ilmapiiri. Tulevaisuuden visio on yhteiskunta, jossa vallitsee ihmisten välinen yhteys ja hyväksyntä.